6536 Mysli na své budoucí vítězství

Každý den několikrát mysli
na své budoucí vítězství v Nebi,
místo toho, abys stále myslel
na své současné porážky na zemi.