6615 Nový objev jeho mysli

Nový objev jeho mysli:
Bůh je blaženost odpuštění.
Nový objev jeho srdce:
Bůh je světlo spravedlnosti.