6707 Modli se, abys podrobil sám sebe

Oduševněle se modli,
abys podrobil sám sebe.
Hle, vrchol sešel dolů,
aby se projevil prostřednictvím tebe.