6806 Tvá zlatá budoucnost

Svítání tvé představivosti nevytváří
tvou zlatou budoucnost.
Je to den tvé aspirace, který vytváří
tvou zlatou budoucnost.