682 Nechť Ti pomohu

Můj sladký Nejvyšší Pane,
pomohl jsi mi tím,
že jsi ke mně hovořil.
Nechť Ti pomohu tím,
že Ti budu naslouchat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 7.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce .

Toto je 414th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 7, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »