684 Jsem nejšťastnější

Můj Pane, jsem šťastný,
že jsi silný.
Můj Pane, jsem šťastnější,
že jsi silnější,
než má nevědomost.
Můj Pane, jsem nejšťastnější,
protože výška Tvého Soucitu
je nekonečně silnější,
než světlo Tvé Spravedlnosti.