688 Aspirace je

Aspirace je
krásou hledajícího Boha.

Oddanost je
krásou služebníka Boha.

Realizace je
krásou znalce Boha.

Dokonalost je
krásou milovníka Boha.