6825 Nech mě, abych hledal Boha

Bůh je uvnitř mého srdce.
Viděl jsem Ho tam.
Nech mě, abych Ho hledal
uvnitř mé mysli,
pro případ, že by tam byl také.