6901 Se svým Pánem

Můj Pane,
bez Tebe mohu nanejvýš zkoušet
být dobrý,
ale s Tebou
jsem dokonale dokonalý.