6910 Nepřekonatelná nedorozumění

Běda, je tolik
nepřekonatelných nedorozumění
mezi svazujícím životem tužeb člověka
a jeho osvobozujícím životem aspirace.