6922 Nebe je kruté

Nebe je kruté.
Proto zpožďuje
mou realizaci Boha.

Země je nevědomá.
Proto zpožďuje
mé projevení Boha.