7010 Pomáháním těm, kdo si to nezaslouží

Pomáháním těm, kdo si to nezaslouží,
nedokážeš, aby byli hodni
Blaženosti Nebe.