7016 Odevzdávám se

Ty vůbec nepřemýšlíš.
Proto se nehýbeš.
On přemýšlí příliš.
Proto jde nazpátek.
Já nepřemýšlím ani příliš málo,
ani příliš moc.
Jen se odevzdávám
svému vnitřnímu Kormidelníkovi.
Proto je lidské ve mně úspěšné
a božské ve mně dělá pokrok.