7069 Dvě zděděné pohromy

Dvě pohromy zdědil
ze svých mnoha životů nevědomosti:
pochybující mysl
a neaspirující srdce.