7104 Tvá choroba číslo jedna

Tvá pozemská choroba číslo jedna
je nečistota.
Tvá nebeská choroba číslo jedna
je nejistota.