7116 Nemám nic jiného, než blaženost

Blaženost, blaženost!
Nemám nic jiného, než blaženost.
Proč?
Protože jsem udělal všechno,
co po mně můj Pán chtěl.