7129 Jedině Bůh ti může zaručit

Jedině Bůh ti může zaručit
duchovní jistotu.
Ne, dokonce ani tvá duše
ti to nemůže zaručit.