7138 Nepodceňuj se

Zbytečně se nepodceňuj,
protože tuto práci dělají ostatní
daleko lépe, než ji můžeš dělat ty.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 72.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 546th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 72, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »