7138 Nepodceňuj se

Zbytečně se nepodceňuj,
protože tuto práci dělají ostatní
daleko lépe, než ji můžeš dělat ty.