7303 Výšky tvé duše

Jsi opravdový hledající
absolutní Pravdy.
Proto ti nejvyšší úroveň vědomí
nezůstane a nemůže zůstat vzdálené.
Pokračuj na své pouti
po cestě Věčnosti.
Jednoho dne dosáhneš
nádherných výšek své duše.