7314 život stálé odevzdanosti

Jedině život stálé odevzdanosti
může oduševněle a s úsměvem kráčet
po sluncem zalité cestě.