7319 Podívej se hluboko dovnitř

Nedívej se kolem,
abys našel někoho jiného,
kdo dělá rychlejší pokrok než ty.
Jen se podívej hluboko dovnitř
a buď vděčný za jakýkoliv pokrok,
který děláš.
Jen se podívej vysoko vzhůru
a buď připraven
udělat ještě rychlejší pokrok.