7326 Dvě žalostná zklamání

Mé neaspirující srdce
a má pochybující mysl
jsou dvě žalostná zklamání:
takto to cítí má stále milující
a stále osvěcující duše.