7341 Přísná psychická léčba

Přísná psychická léčba je třeba
na vážnou nemoc pochybnosti.
Bůh Lékař toto říká
svým duchovně nemocným dětem.