737 Zvolil jsem si

Zvolit jsem si nerozumět Bohu.
Zvolil jsem si nerozumět ani člověku.
Ale běda,
zvolil jsem si rozumět své chytré mysli.