742 Pokaždé

Pokaždé,
když miluji lidstvo bezvýhradně,
pokaždé,
když miluji Boha nepodmíněně,
znovu získávám část
svého vlastního opravdového života.