7420 Vnější autorita

Co máš,
je vnější autorita.
Ale tato vnější autorita
nemůže nikdy zamítnout
čistotu jednoty
stálého milovníka Boha ve mně.