7421 Chceš měřit Boha

Chceš měřit Boha
svým odrazujícím
a skličujícím standardem.
Jak můžeš potom doufat,
že uvidíš Tvář Boha
v tomto celém životě?