7524 Má duše ví

Má mysl neví,
co říct.
Mé srdce ví,
co říct.
Má duše ví všechno,
co ví mé srdce
a navíc jak a proč to říct.