7608 Není žádný rozdíl

Není žádný rozdíl
mezi sbíráním a ukládáním odpadků
a ztotožňováním se s nečistými myšlenkami
lidské mysli.