7621 V posledních letech

Dokonce během soumraku
jeho života
toužilo jeho srdce po pevné ochraně
a jeho mysl toužila po jasné naději.