7732 Proč se tak zlobíš?

Můj Pane,
proč se na mě tak zlobíš?
„Já se na tebe nezlobím.
Zlobím se na Sebe.“
Proč?
Proč?
„Protože jsem dosud nebyl schopen
tě zdokonalit.“