7829 Pozvání od Boha

Dostal jsem od Boha
pozvání.
Půjdu a zazpívám Mu písně
svého plačícího srdce
a zatančím Mu
tanec projevení extáze své duše.