7873 Odpouštějící vteřiny

Věřím
odpouštějícím vteřinám,
a ne neodpouštějícím hodinám.