7919 Přítomnost duchovního Mistra

Pouhá přítomnost duchovního Mistra
je nevědomě přijata
neaspirujícím světem
a vědomě přijata
aspirujícím světem.