7921 Raději bych objal

Raději bych objal rychlou smrt,
než abych se postupně spřátelil
s nocí letargie a s oblohou nečistoty.