8210 První a poslední šance

Můj život odevzdanosti
je má první šance
uspokojit Boha.

Mé srdce vděčnosti
je má poslední šance
uspokojit Boha.