8232 Tvůj budoucí život

Nemysli na svůj současný život
jako na promarněnou příležitost.
Mysli na svůj současný život
jako na potřebnou zkušenost,
a mysli na svůj budoucí život
jako na počátek Božího nového stvoření
v tobě.