8311 Bůh chce slyšet

Bůh chce slyšet
všechny tvé problémy,
ale tvá neosvícená mysl nechce,
abys s Ním sdílel své problémy,