8394 Synové rána zpívali

Synové rána zpívali
a připomínali mi Boha Sílu.
Dcery večera zpívaly
a připomínaly mi Boha Mír.