8396 Jak mohu obviňovat Boha?

Bůh mě nežádal,
abych byl milovníkem osamělosti.
Jak Ho potom mohu obviňovat
za svůj život naprosté zbytečnosti?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 84.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 558th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 84, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »