8396 Jak mohu obviňovat Boha?

Bůh mě nežádal,
abych byl milovníkem osamělosti.
Jak Ho potom mohu obviňovat
za svůj život naprosté zbytečnosti?