8412 Podřadné události

Nemiluješ Boha.
Nemodlíš se k Bohu.
Nemedituješ na Boha.
Myslíš si,
že v Boží Kosmické Hře
to jsou jen
podřadné události?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 85.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 559th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 85, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »