8802 Žije s nadějí

Žije s nadějí, že si v něm
jednoho dne nějak, někdo uvědomí Nejvyššího,
a tak bude moci tady na zemi
naplnit svého Pána.