8816 Stejné požehnání

Když tvůj Pán Nejvyšší někomu žehná,
rozšíříš-li své vědomí,
můžeš přijmout stejné požehnání.