8821 Uvažuj, že to uděláš zítra

Jestliže je něco božského,
co plánuješ udělat,
udělej to hned.

Jestliže je něco nebožského,
co se chystáš udělat,
uvažuj, že to uděláš zítra.