8869 Protože ovládl svůj hněv

Protože ovládl svůj hněv,
božské síly měly příležitost
působit v něm a jeho prostřednictvím
a nakonec jej osvítit.