9002 Vděčnost plynoucí ze srdce

Pravá vděčnost
nemůže nikdy přijít z mysli.
Musí plynout ze srdce
do mysli, vitálna a těla,
dokud vše, co máme a čím jsme,
není mořem vděčnosti.