9138 Dvě dávné touhy

Dvě dávné touhy:
těšit se z noci nevědomosti
bez nevyhnutelné odezvy odplaty
a večeřet s moudrostí dne
bez nezbytné kvalifikace.