9139 Jen jeden dech

Mezi touhou a vírou
je jen jeden sladký
a život osvěcující dech.
Když mysl touží
po něčem od Boha,
srdce cítí
větší víru v Boha.