9140 Modlitba sebenabízení

Jediná modlitba, kterou Bůh oceňuje,
je modlitba sebenabízení
založena na Božím
život osvěcujícím Světle Boha.