9207 Pracuj, modli se a medituj oduševněle

Pracuj, modli se a medituj oduševněle.
Takto nutně musíš zůstat šťastný
a dělat nejuspokojivější pokrok.